Ponovo sudovi u Milanovcu i Ivanjici

Prema predlogu Radne grupe Ministarstva pravde koja radi na izmenema pravosudnih zakona i mreže sudova u Srbiji, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica dobiće ponovo svoje sudove, koji su ukinuti 1. januara 2010. godine usvajanjem tzv. reformskih zakona u pravosuđu. To je rečeno na sastanku Saveta Moravičkog okruga na kome su prisustvovali svi predsednici opština i narodni poslanici iz okruga. Nova zakonska rešenja predstanicima Moravičkog okruga predstavio je Neđo Jovanović, narodni poslanik, član Odbora za pravosuđe i državnu upravu i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije. Prema rečima Jovanovića, novina novog predloga zakona je i da Osnovni sud u Ivanjici ubuduće bude u nadležnosti Višeg suda u Čačku, a ne kao do sada u Užicu, čime bi se ispoštovala teritorijalna podela okruga. Takođe, zatvorske kazne biće služene u Okružnom zatvoru u Čačku, čime će se imati precizna evidencija o počiniocima prekršaja. 

-  To je predlog Radne grupe Ministarstva pravde koji će ući u skupštinsku proceduru do kraja godine, kako bi novi sudovi počeli sa radom početkom 2013. godine. Da li će doživeti izmene i promene to ćemo videti tokom trajanja procedure, imajući u vidu da se amandmanima može korigovati kvalitet predloga tog zakona. Radi se o Zakonu o mreži sudova i ono što je bitno za ovaj okrug  vraćaju se sudovi tamo gde su postojale sudske jedinice, a to su Ivanjica i Gornji Milanovac, pri čemu i tužilaštva doživljavaju istu takvu revitalizaciju, odnosno vraća se tužilaštvo u Ivanjicu, s’tim što postoje uslovi da se tužilaštvo vrati i u Gornji Milanovac, uz ideju da tu bude kancelarija tužilaštva. Uvažili smo primedbe Venecijanske komisije kao i predloge koje smo čuli iz baze, odnosno struke - objašnjava Jovanović, dodajući da je  na vraćanje pojedinih sudova uticao kvalitet i prohodnost putne mreže, geografski položaj, odnosno planinsko područje i područja koja gravitiraju granicama, ali i priliv predmeta,

Sa novim Zakonom o sudovima u toku je i priprema Pravilnika o ocenjivanju sudija koji će pratiti rad sudija u obliku efikasnosti, broja rešenih predmeta i u pogledu kvaliteta presuda. Jovanović je u izjavi za Ozonpress najavio i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kako bi se ukinula odredba zakona kojom se zabranjuje izvršenje nad firmama koje su u restruktuiranju, što bi moglo najviše da pogodi našu Fabriku reznog alata.

                   Sastanku su prisustvovali i poslanici u Skupštini Srbije iz Moravičkog okruga

- Kada je u pitanju izvršenje presuda i nemogućnost sprovođenja izvršenja posebno bih istakao jedan problem koji postoji više od decenije, a to je nemogućnost sprovođenja izvršenja prema subjektima u restruktuiranju, odnosno prema subjektima privatizacije u restruktuiranju.  Izvršenja u tim slučajevima su nesprovodiva jer to ne dozvoljava zakon. To je apsurdna odluka zakona koja pod hitno treba da bude eliminisana iz zakona, jer je Ustavni sud zauzeo  stav da se tom odredbom zakona o privatizaciji grubo povredjuje načelo suđenja u razumnom roku i da je to neminovno briše. Zašto to nije učinjeno nije mi jasno i trudiću se da do toga dođe. Kada je izvršenje u pitanju u toku je javna rasprava novog predloga Zakona o izvršenju i obezbeđenju - kaže Jovanović.

Predsednica Osnovnog suda u Čačku Svetlana Krunić Tasevski kaže da je Kolegijum sudija Osnovnog suda u Čačku podržao predlog Radne grupe za izmenu Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužillaštava na području Srbije.

- Prema ovom predlogu  na području Moravičkog okruga bili bi formirani Osnovani sud u Čačku, Osnovni sud u Gornjem Milanovcu, Osnovni sud u Ivanjici, a Osnovni sud u Čačku bi imao radnu jedinicu u Guči. Svi osnovni sudovi bi bili područni sudovi za Viši sud u Čačku, čime bi Viši sud u Čačku ojačao i dobio status nekadašnjeg Okružnog suda u Čačku koji je taj sud imao do 1989. godine, do kada je Opštinski sud u Ivanjici bio u okviru tog suda. Na ovaj način bi se smanjili troškovi putovanja, i povećala efikasnost, odnosno poboljšao rad suda - kaže predsednica Osnovnog suda Krunić Tasevski.

                                                       Neđo Jovanović i Darko Domanović

Predsednica suda je posebno istakla problem sistematizacije radnih mesta i preopterećenost sudija predmetima. Ona je podsetila da je nekadašnji Osnovni sud do početka reforme 2010. godine imao 47 sudija, da bi  nakon reformi spao na samo 24 sudije. Nakon odluke Ustavnog suda i vraćanja jednog broja sudija, Osnovni sud u Čačku trenutno ima 31 sudiju, s tim što se još maksimalno može vratiti troje sudija.

-  Krajem decembra 2009. godine Osnovni sud u Čačku imao je u radu 40.059 predmeta, odnosno u proseku po sudiji 852,32 predmeta.  Od 1. januara 2010. godine svaki sudija imao je u proseku 1.669 predmeta. Danas svaki sudija ima u proseku 1.978 premeta. Sudijama nedostaju pomoćnici koji bi olakšali i ubrzali rad. Poseban problem predstavljaju izvršni predmeti, kojih samo u Osnovnom sudu u Čačku ima oko 60.000 - upozorila je Krunić Tasevski.

Opštinski sud u Gornjem Milanovcu jedan je od najstarijih sudova u Srbiji. Osnovao ga je Karađorđe krajem 1808. godine kao Rudnički magistrat, a  počeo je da radi godinu dana kasnije. Sud je od tada pa do 1. januara 2010. godine  radio bez prekida. 

Postavite komentar...