„Da bi neka agencija postala naš član pre svega mora da dobije dve preporuke aktuelnih članica. Ukoliko se desi da ta agencija prekrši neki član statuta ili prevari putnike i agencije koje su joj dale preporuke se smatraju isto odgovornim. Zatim, novu agenciju puštamo u našu mrežu i čekamo komentare ostalih članica. Ukoliko je bilo koji naš član imao neki problem sa tom agencijom, ili loše iskustvo prilikom saradnje, takođe je ne primamo“, objašnjava Seničić za Kamaticu.

Ukoliko turistička agencija i putnik ne mogu sami između sebe da reše neki problem ili žalbu YUTA primenjuje „turističku arbitražu“. Ona je obavezujuća za njihove članice i prema rečima Seničića, ceo spor se rešava za oko mesec dana. Ovu vrstu arbitraže, osim Srbije, primenjuje se još samo u Austriji i Nemačkoj.

„Glavni fokus našeg rada je na zaštiti putnika. I tome smo veoma posvećeni. Želimo da ubedimo putnike da je najsigurnije da putuju preko agencija, jer za svaki problem imaju kome da se obrate i ko taj problem da reši. Naročito sada, kad postoje razni alternativni vidovi rezervacije putovanja“, priča Aleksandar Seničić.

YUTA radi isključivo po njihovim pravilima i statutu, a o prijemu i isključivanju turističkih agencija odlučuje upravni odbor koji se sastoji od 19 članova. 

Ukoliko se neka agencija isključi naredne dve godine ne mogu da apliciraju za ponovno članstvo. Do sada je samo jedna turistička agencija bila isključena, pa nakon tri godine, ponovo vraćena u YUTU. Za to vreme morali su da isprave brojne procedure i pokažu brigu o putniku. 

Svaka agencija plaća i članarinu, koja iznosi od 100 do 500 evra na godišnjem nivou, u zavisnosti od broja zaposlenih. 

Ukoliko agencija preko koje nameravate da putujete nije članica YUTA-e, vaša pravna sigurnost je manja, pa prilikom lošeg tretmana žalbu možete uputiti nadležnom sudu ili turističkoj inspekciji koja nema ovlašćenje da naloži agenciji da oštećenom putniku vrati novac, već podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i predlog za oduzimanje licence za organizovanje turističkih putovanja.

YUTA kao organizacija ne isključuje turističke agencije samo zbog prevare putnika već i u slučaju povrede statuta. Samo članstvo agencija u YUTA-i ne garantuje da će biti ispoštovane sve obaveze i prava putnika, već organizacija garantuje umesto njih.

Takođe ne znači da oni koji nisu deo te organizacije neće ispuniti sve zakonske obaveze prema putniku, jer na domaćem tržištu dug niz godina uspešno posluju i agencije koje ne pripadaju ni jednoj organizaciji, a do sada nisu izvršile ni jednu povredu prava putnika. 

Članice

Članstvo YUTE trenutno čini 262 turističke agencije, 48 pridruženih kao i 29 internacionalnih članica. Pridružene članice su hotelska preduzeća, prevoznici, osiguravajuće kuće, … Zbog nepoštovanja raznih procedura ili prevare putnika YUTA svake godine isključi iz svog članstva između 5 i 15 agencija. Takođe, oko 20 novih postanu njihove članice.

Kamatica