fbpx
pozadina-portal2

Politika privatnosti


U daljem tekstu se možete informisati o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način Ozon Media, kao vlasnik portala OzonPress, a uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predlože prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca podacima

                              Ozon Media

                             Vojvode Stepe 91

                             32 000 Čačak, cacak.ozon@gmail.com

                              tel: 032 310 150

  1.  Kontakt adresa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

                              cacak.ozon@gmail.com

  1. Svrha obrade, izvor podataka i pravni osnov za obradu

Ozon Media prikuplja sledeće podatke o ličnosti: email adresu, ime i prezime, broj telefona. Vaše podatke koristimo, na osnovu legitimnog interesa kao pravnog osnova, za svrhe komunikacije sa korisnicima koji kontaktiraju redakciju i ostavljaju podatke kako bi se izveštavalo o problemu koji se tiče njih lično ili zajednice.

Podaci koji se prikupljaju, a vezano za mogućnost ostavljanja komentara čitalaca na objavljene sadržaje, su sledeći: korisničko ime, komentar i IP adresa.

Svrha prikupljanja ovih podataka je komunikacija sa korisnicima sajta, a pravni osnov je legitimni interes Ozon Media da omogući komentare na svom portalu.

  1.  Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

Ozon Media ne vrši automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje na osnovu podataka o ličnosti.

U svrhu praćenja performansi sadržaja objavljenih na sajtu, koristimo Google Analytics.

  1. Politika kolačića

Portal OzonPress koristi određeni broj kolačića (cookies) i trekera (trackers) koji vrše obradu podataka o ličnosti.

https://themarkup.org/blacklight?url=ozonpress.net

  1. Primaoci podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Ozon Media ne deli ni sa kim van organizacije tj. ne prosleđuje ih i ne iznajmljuje trećim licima.

  1. Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

Podaci o ličnosti se obrađuju u Srbiji ili na serverima u Evropskoj uniji.

  1.  Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podatke koje smo prikupili u cilju direktne komunikacije sa vama brišemo nakon dva meseca.

Podaci koji se prikupljaju u cilju komentarisanja se trajno čuvaju tj. ne brišemo komentare koje ostavljate.

  1.  Prava lica na koje se podaci odnose

Bilo koje lice na koje se podaci koje obrađujemo odnose ima pravo da zahteva od Ozon Media Ozon Media:

    • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka;
    • pravo na uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose;
    • pravo na ispravku i dopunu pogrešnih ili nepotpunih podataka, u bilo koje vreme;
    • pravo na brisanje, kome se može udovoljiti u skladu sa zakonskim uslovima, odnosno kada: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu po osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a nema drugog pravnog osnova za obradu; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
    • pravo na ograničenje obrade, kome se može udovoljiti ukoliko su ispunjeni propisani uslovi: ako je lice na koje se podaci odnose osporilo tačnost podataka o ličnosti, a rukovaocu je potrebno vreme koje mu omogućava da proveri tačnosti; ako je obrada je nezakonita, a lice se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili je lice već podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima lica;
    • pravo da u bilo kom trenutku povuče svoj pristanak na obradu određenih podataka, ukoliko je pristanak pravni osnov za obradu.

 

Lice takođe ima pravo na prigovor, ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da legitimni interes rukovaoca na osnovu kog se podaci obrađuju nije opravdan, odnosno da ugrožava prava, slobode i interese tog lica.

Svoja prava lice može ostvariti kontaktiranjem Ozon Media na sledeće načine:

    • putem pošte na adresu: Vojvode Stepe 91, 32000 Čačak;
    • telefonom 032 310 150.
  1. Pravo da se podnese pritužba Povereniku


Lice ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Nadležnom organu se možete obratiti na sledeće načine:

    • putem pošte, na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija;
    • putem telefona, pozivom na broj: +381 11 3408 900.