Istaknuto je da se tekstilna industrija u Srbiji brzo razvija i napreduje, velike kompanije traže kvalitetne i obrazovane mlade kadrove, pa je dualni model obrazovanja najbolјi način da se odgovori potrebama privrede i zahtevima tržišta.

„U skladu sa potrebama naših istaknutih tekstilnih kompanija, razmatramo uvođenje novih tekstilnih profila sa ciljem da mladi ljudi steknu kvalitetno obrazovanje koje će im omogućiti da se posle školovanja odmah zaposle. U modnoj, kao i u svakoj industriji, moramo kreirati profile koji prate savremeni tehnološki razvoj i daju šansu đacima da kroz kvalitetno i primenljivo obrazovanje savladaju sve izazove modernog doba“, kazala je pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabrijela Grujić.

Podsetila je da je završena javna rasprava o Nacrtu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju i da je u toku davanje mišljenja i sugestija.

U ponudi dualnog obrazovanja već dve generacije je obrazovni profil modni krojač, prvi modernizovan u skladu sa dualnim principima. Trenutno su formirana 22 odeljenja obrazovnog profila modni krojač, koji pohađa oko 500 učenika. Osim profila modni krojač, postoji još 10 obrazovnih profila iz područja rada tekstilstvo i kožarstvo, koji se realizuju u klasičnom obrazovanju.

„Privreda je iskazala potrebu i da se profil modelar odeće realizuje po dualnom modelu obrazovanja i to u Leskovcu, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru“, istakla je rukovodilac Centra za edukaciju PKS Mirjana Kovačević.

Drektorka Klastera modne i odevne industrije Srbije FACTS Slađana Milojević je ocenila da je neophodno uvođenje novih smerova u tekstilnim školama jer neki smerovi nisu modernizovani od 1991. godine.

„FACTS je jedan od glavnih inicijatora modernizacije obrazovnih profila u modnoj industriji. Želimo, kao što je to EU uradila 2004. godine, da donesmo platformu budućeg razvoja tekstilne industrije usmerenu ka inovativnosti i kreativnosti“, istakla je Milojević i ukazala na važnost dualnog obrazovanja na svim nivoima od trećeg stepena do visokih studija, da se kroz stipendije omogući đacima nastavak školovanja nakon čega bi se vratili u kompanije koje su ih stipendirale.

U PKS je potpisan Memorandum o saradnji Klastera FACTS i Udruženja srednjih tekstilnih škola Srbije.